Speciālistu programmas

Veidot līderībā balstītu uzņēmumu visos līmeņos

Šodien hierarhiskās organizatoriskās struktūras arvien biežāk tiek aizstātas elastīgiem modeļiem, tādiem kā agile un matricas struktūrām. Organizācijas nojauc hierarhijas, lai palielinātu ātrumu, ar kādu tiek sasniegts tirgus, decentralizētu lēmumu pieņemšanu un mobilizētu inovācijas visā organizācijā.

Tas maina vadītāja lomu, bet vēl vairāk – nosaka jaunus standartus, kas tiek prasīts no speciālistiem. Speciālistiem ir jābūt spējīgiem strādāt ne tikai ar savu vadītāju starpniecību, bet tieši ar citu funkciju speciālistiem visā organizācijā. Speciālistu panākumi vairs nevar tikt saistīti tikai ar viņu zināšanu apjomu, bet gan arī ar viņu spēju savas zināšanas likt lietā visā organizācijā.

Specialist Pipeline koncepts piedāvā pārbaudītu risinājumu tam, kā izveidot ilgtspējīgu arhitektūru speciālistu darba snieguma veicināšanai un attīstībai.

Speciālistu 4 dienu mācību programma izskaidro speciālistu lomas, darba snieguma prasību standartus, tiek sniegti praktiski rīki, kas iedrošina viņus attīstīt pareizās darba vērtības, laika pielietojumu un prasmes, savas lomas veiksmīgai īstenošanai.

https://youtu.be/B_UiSSW_pAY
Kas ir Specialist Pipeline?

Dalībnieka ieguvumi:

  • Sniedz speciālistiem ieskatu, rīkus un praktiskas apmācības par to, kā pilnvērtīgi iekļauties savā lomā
  • Izskaidro darba snieguma prasību standartus un pienākumus attiecībā uz viņu lomu
  • Sniedz skaidru izpratni par to, kā viņi unikāli rada vērtību uzņēmumam
  • Veicina speciālista lomas novērtēšanu un pieņemšanu
  • Mācību process tiek mērīts un vērtēts, pamatojoties datos
  • Pierādīta mācību ietekme noturīgu pārmaiņu radīšanā attiecībā uz zināšanām, attieksmi un uzvedības maiņu

PAMATOTS AR DATIEM

BALSTĪTS UZ DALĪBNIEKA IKDIENAS IZAICINĀJUMIEM

PIERĀDĪTA MĀCĪBU IETEKME NOTURĪGU PĀRMAIŅU RADĪŠANĀ

Zināšanu eksperts

Daudzas organizācijas ir saskārušās ar to, ka cilvēki, kuri pēc sava aicinājuma ir speciālisti, izvēlas kļūt par vadītājiem. Pēc pāris gadiem saprotam, ka mēs esam zaudējuši labu speciālistu un ieguvuši vāju vadītāju. Tā ir divkārša zaudējuma situācija. Tomēr daudzi speciālisti uzskata, ka vadītāja loma ir vienīgais veids, kā “veidot karjeru” organizācijā.

Lai mainītu šo tendenci, organizācijām ir jāveido skaidrs speciālistu karjeras izaugsmes modelis, jeb redzams karjeras ceļš specialistiem. Lielākā daļa uzņēmumu nodrošina līderības apmācības Līderiem citiem, lai palīdzētu viņiem spert pirmo izaicinošo soli vadības karjeras ceļā. Tādā pašā veidā ir jāiegulda resursi Zināšanu eksperta programmā, kas palīdz speciālistiem spert pirmo sarežģīto soli speciālista karjeras ceļā.

Galvenās programmas tēmas

Šeit mēs esam ilustrējuši dažas no Zināšanu eksperta programmas galvenajām tēmām.

Galvenās programmas tēmas

Šeit mēs esam ilustrējuši dažas no Zināšanu līderis programmas galvenajām tēmām.

Zināšanu direktors

Kādā tikšanās laikā, veicot personāla pārskats uzņēmumā, kurā strādā 60 000 cilvēku, LPI pārrunāja kritiskākos cilvēkus un kritiskās darba vietas. Uzņēmumu pārsteidza secinājums, ka nozīmīgākie cilvēki ir viņu Zināšanu direktori – nevis izpilddirektori vai vispārējie vadītāji. Viņi bija vienisprātis, ka, ja viens no reģionālajiem vadītājiem aizietu no darba, uzņēmumā viss turpinātos normāli un bez problēmām vismaz trīs vai četrus mēnešus. Un pat ar ierobežotu talantu izvēli, nebūtu sarežģīti aizpildīt šo lomu. Taču kas notiktu, ja viens no viņu zināšanu direktoriem aizietu? Bieži vien tieši Zināšanu direktors ir tas, kura aiziešana no darba, uzņēmumam kaitētu visvairāk.

Mūsu pieredze dažādos uzņēmumos liecina, ka vadītāji izjūt spēcīgu speciālistu viedokļu trūkumu gan vertikālā, gan horizontālā līmenī.

Iemesls šai problēmai parasti ir tāds, ka uzņēmuma Zināšanu direktori spēj pārstāvēt būtisku zināšanu dziļumu, bet viņiem trūkst spēju vadīt augstākajā līmenī – tāpēc viņi tiek nospiesti zemāk organizācijā. Labāks risinājums būtu atbalstīt viņus, lai viņi spētu attīstīties un iekļauties uzņēmuma Zināšanu direktora lomā.

Galvenās programmas tēmas

Šeit mēs esam ilustrējuši dažas no Zināšanu direktors programmas galvenajiem temām.

Galvenās programmas tēmas

Zemāk esam ilustrējuši dažus galvenos satura elementus no Potenciālais līderis programmas. Divu dienu programma tieši saista ar līderības darbu, kas jāveic Potenciālajam līderim.

Ieplāno zvanu, lai gūtu ieskatu kā Leadership Pipeline risinājumi var būt noderīgi arī tavai organizācijai

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Jūsu telefona nr
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!
REZERVĒ BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU

Inga Kalna
LPI partnere un konsultante Latvijā
Email: inga.kalna@changepartners.eu
Tel. +371 29137332

Regīna Reķe
LPI partnere un konsultante Latvijā
Email: regina.reke@changepartners.eu
Tel.+371 20001072

Privātuma politika

Sazinies ar mums!

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Vārds
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!