Sasniedz biznesa mērķus ar Leadership Pipeline®

Starptautiski atzītu, datos balstītu risinājumu sistēmiskai līderības attīstībai

Tagad arī Latvijas organizācijām ir pieejams risinājums, kas jau 25 gadus palīdz uzņēmumiem visā pasaulē gūt panākumus

Apvienojot stratēģisko konsultēšanu ar vadītāju līderības mācībām,
Leadership Pipeline risinājumi palīdz organizācijām: 

novērtēt un attīstīt katra vadītāja individuālās kompetences
sistematizēt un saplānot visu līmeņu vadītāju attīstības procesu
izveidot vadītāju pēctecības programmu
saskaņot vadītāju attīstības plānošanu ar citiem biznesa procesiem
veicināt līderības kultūras veidošanu organizācijā

MĒRīt VADĪTĀJU RĪCĪBAS UN ATTIEKSMES MAIŅU

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Jūsu telefona nr
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!
piesakies sarunai un uzzini vairāk

Kā organizācijā atpazīt vāju līderības kultūru?

Iedomājieties uzņēmumu, kur finanšu direktoram nav skaidrs budžeta plānošanas un resursu sadales process, trūkst grāmatvedības sistēma. Šādā situācijā finanšu direktors nevarēs sasniegt viņam izvirzītos mērķus. Izveidota un sakārtota finanšu arhitektūra ļauj visai organizācijai saskaņoti strādāt un risināt finanšu jautājumus.

Vai pieeja finanšu funkcijai atšķiras no pieejas līderības funkcijai organizācijā? Bez paredzamas līderības struktūras nav iespējams risināt jautājumus ar vienotu izpratni par izaugsmi.

Uzņēmumos ar vāju līderības kultūru:

  • darbinieki, tostarp vadītāji, izdeg un aiziet
  • ir zema darbinieku iesaiste
  • nepildās biznesa KPI, pat ja vadītāju mācībām regulāri tiek novirzīts budžets
  • neizdodas nodrošināt vadītāju pēctecību un pašu speciālistus attīstīt par labiem vadītājiem

Organizācijām ir nepieciešama ilgtspējīga līderības struktūra, kas nosaka vienotus standartus, gan līderības snieguma veicināšanai, gan potenciāla attīstīšanai dažādos vadīšanas līmeņos.

Tāpat, tai būtu jādefinē veids, kā runājam par līderību organizācijā un procesi, kas palīdz identificēt un risināt problēmas, efektīvi izmantot iespējas un datus, lai pieņemtu lēmumus dažādos līderības jautājumos, sākot ar pāreju uz noteikto vadīšanas lomu līdz pat darba snieguma uzlabošanai.

Iepriekš minētais ir sīkāk aprakstīts grāmatā The Leadership Pipeline. Šobrīd ievērojams skaits Fortune 500 uzņēmumu ir ieviesuši Leadership Pipeline principus kā savu galveno pieeju līderu atlasei, novērtēšanai un attīstībai.

Kā ir radies Leadership Pipeline koncepts?

Leaderhip Pipeline koncepts ir ietvars vadītāju identificēšanai, attīstīšanai vai atlasei, ko izstrādājis Valters R. Mālers. Dažas desmitgades vēlāk Leadership Pipeline modelis tika tālāk attīstīts, pamatojoties uz Ram Charan, Stephen Drotter un James Noel plašo konsultēšanas pieredzi. Kopā viņi izstrādāja sistēmu, lai palīdzētu organizācijām attīstīt spēcīgu iekšējo vadības kultūru.

Leadership Pipeline Institūts, ar Stīvenu Droteru kā priekšsēdētāju, ir vadošais Leadership Pipeline un Specialist Pipeline konceptu ieviešanas risinājumu nodrošinātājs. LPI kopā ar saviem partneriem ir plaša pieredze šo konceptu iestrādē organizācijas infrastruktūrā, lai attīstītu, izvēlētos un izvērtētu savu vadītāju un speciālistu sniegumu.

Baltijas reģionā Leadership Pipeline risinājumu ieviešanu nodrošina konsultāciju uzņēmums Change Partners 

Līderības Arhitektūras izveide

Izstrādājam darba snieguma prasību un vadītāju kompetenču sistēmu, atbilstoši Leadership Pipeline principiem, kas palīdz organizācijai strukturēt vadītāju līderības attīstību

Līderības Programmas

Vadām intensīvas apmācības, kas iedrošina vadītājus attīstīt viņu lomai atbilstošas darba vērtības un prasmes, veiksmīgai savas lomas īstenošanai

Speciālista programmas

Ieviešam Specialist Pipeline konceptu –  ilgtspējīgu risinājumu organizācijas speciālistu attīstības plānošanai un īstenošanai

Klientu atsauksmes

Leadership Pipeline programmās ir piedalījušies jau 25 000 dalībnieku no 75 valstīm

Apmācību rezultātu mērīšana ir mūsu risinājumu efektivitātes mērkaukla

No citiem konsultāciju un mācību uzņēmumiem atšķiramies ar to, ka mērām risinājuma ieviešanas rezultātus, jeb izmaiņas vadītāju uzvedībā, zināšanās un attieksmē.

Lai nodrošinātu visaugstāko iespējamo mērījumu kvalitāti un validitāti, LPI kopš 2009. gada ir sadarbojies ar pasaulē vadošo trešās puses apmācību auditoru Peopleway® ar mērķi, nodrošināt mūsu klientiem iespējami objektīvāko mērījumu, kā arī kvalitātes sistēmu mūsu pakalpojumu un programmu ietekmes un ROI mērīšanai.

Testi, kas tiek veikti 3 mēnešus pēc mācību pabeigšanas uzrāda par 33% augstākus rezultātus, nekā vidēji mācību nozarē.

Vēlies uzzināt, kā Leadership Pipeline risinājumi var palīdzēt tieši Tavai organizācijai?

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Jūsu telefona nr
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!
PIESAKI BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU

Inga Kalna
LPI partnere un konsultante Latvijā
Email: inga.kalna@changepartners.eu
Tel. +371 29137332

Regīna Reķe
LPI partnere un konsultante Latvijā
Email: regina.reke@changepartners.eu
Tel.+371 20001072

Privātuma politika

Sazinies ar mums!

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Vārds
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!