Leadership Pipeline līderības attīstības ietvara izveide

Mēs palīdzam izstrādāt un ieviest kompetenču un snieguma vadības sistēmu, kas ir nepieciešama, lai identificētu organizācijas līderus un mērķtiecīgi palīdzēt viņiem sagatavoties nākamajai vadības lomai

Mēs piedāvājam elastīgu apmācību modeli, kas tiek izstrādāts, pamatojoties uz organizācijas vajadzībām un mācīšanās kultūru. Kopā mēs izpētām, kāda pieeja jūsu organizācijai ir vispiemērotākā.

Mūsu lomas apjoms ir atkarīgs no tā, kas jums ir nepieciešams un kādi iekšējie resursi jums ir pieejami projekta īstenošanai. Mūsu iesaiste visbiežāk koncentrējas uz:

  • Galveno līderu lomu noteikšana
  • Sagaidāmo darba snieguma standartu definēšana dažādām līderu lomām
  • Darba vērtību, laika pielietojuma un prasmju noteikšana dažādām līderu lomām
  • Leadership Transition programmu izstrāde un īstenošana galvenajām līderu lomām
  • Pēctecības plānošanas procesa izstrāde un ieviešana

Lielākā daļa uzņēmumu sāk ar vienu vai divām no norādītajām iniciatīvām. Mūsu iesaistīšanās apjoms katrā jomā atšķiras, atkarībā no konkrēta projekta mērķa.

Klienta situācijas analīze – Tehnoloģiju uzņēmums

Panākumu stāsts – Velvet

Krietni vairāk kā ierastās apmācību programmas

Mēs piedāvājam ne tikai apmācīt vadītājus un speciālistus nepieciešamajās līderības, un speciālistu prasmēs attiecīgajā līmenī. Mūsu apmācību programmās tiek integrēti jūsu biznesa mērķiem un personāla procesi. Mūsu pieeja ir unikāli izstrādāta, lai īstenotu un nostiprinātu būtiskos posmus jūsu biznesa mērķu sasniegšanai, iekļaujot:

  1. biznesa stratēģiju,
  2. uzņēmuma vērtības,
  3. līderības modeli/struktūru/principus,
  4. galvenos cilvēkresursu instrumentus un procesus.

Lielākā daļa organizāciju velta daudzus gadus, lai ieviestu līderības modeli un fundamentālos personāla procesus. Ar šo programmu palīdzību mēs varam panākt, ka tie tiek spēcīgi iesakņojas visā jūsu organizācijā. 

Daudzi klienti izsaka vēlmi, lai programmās tiek iekļauts viņu pašu specifisks saturs, lai izveidotu saikni ar citām notiekošajām uzņēmējdarbības vai apmācību iniciatīvām. 

Kopā mēs radām risinājumu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

PANĀKUMU ATSLĒGA


Veiksmīgas stratēģiskas talantu pārvaldības pamatā ir spēja ieraudzīt savu organizāciju kā uz talantu fabriku. Katra darba vieta jūsu organizācijā ir ne tikai darbs, kas nodrošina produktu un pakalpojumu piegādi, ko pieprasa jūsu klienti, bet arī darbs, kas var attīstīt cilvēku.

Lai izveidotu savu organizāciju par talantu fabriku, nepieciešama integrēta pieeja talantu pārvaldībai. Tā sākas ar pareiza domāšanas veida attīstīšanu un pareizo prioritāšu noteikšanu katrā vadības līmenī. Tajā pašā laikā visiem personāla rīkiem un procesiem ir jābūt saskaņā ar to un jāatbalsta gala rezultāts.

Leadership Transition programmas 4 mēnēšu kombinēta mācību procesa piemērs


Ieplāno zvanu, lai gūtu ieskatu, kā Leadership Pipeline risinājumi var būt noderīgi arī jūsu uzņēmumam

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Jūsu telefona nr
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!
REZERVĒ LAIKU BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI

Inga Kalna
LPI partnere un konsultante Latvijā
Email: inga.kalna@changepartners.eu
Tel. +371 29137332

Regīna Reķe
LPI partnere un konsultante Latvijā
Email: regina.reke@changepartners.eu
Tel.+371 20001072

Privātuma politika

Sazinies ar mums!

E-pasta adrese
Field is required!
Field is required!
Vārds
Field is required!
Field is required!
Tavs ziņojums
Field is required!
Field is required!